donderdag, december 2, 2021

Over coronakrant.nl

De Coronakrant is een online platform voor ondernemers en werkgevers om kennis en ervaringen met elkaar te delen in plaats van allemaal zelf het wiel uit te moeten vinden. Het is een online ontmoetingsplek met columns, informatieve artikelen, interviews en praktijkverhalen- en voorbeelden over de gevolgen van het coronavirus op Nederlandse werkgevers en ondernemers. Het doel? Elkaar niet infecteren, maar inspireren!

Ik merkte bij mezelf dat ik als (Brabantse) ondernemer en werkgever met best veel vragen zit rondom het coronavirus (of COVID-19). Natuurlijk begrijp en respecteer ik alle richtlijnen die vanuit onder andere het RIVM met ons worden gedeeld, maar ik worstel tegelijkertijd met de vraag hoe wij hier, als werkgevers en ondernemers, zo goed mogelijk persoonlijk en professioneel invulling aan kunnen geven in de praktijk. Hoe interpreteren we bepaalde richtlijnen en hoe passen we ze toe in de praktijk? Het coronavirus is iets nieuws en onbekends én raakt ons werkgevers allemaal.

Jeroen Driessen, CEO Driessen Groep

De Coronakrant is een initiatief van Driessen Groep. Met onze familie van bedrijven verbinden wij mens en werk en dragen we al ruim 25 jaar bij aan het werkgeluk van zoveel mogelijk mensen en organisaties. Met dit online platform willen we niet alleen de domeinen mens en werk met elkaar verbinden, maar ook ondernemers en werkgevers elkaar laten ontmoeten en interessante, inspirerende en/of praktische verhalen en tips met elkaar laten delen.